Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pásmo CB a PMR

 

 
 
         PÁSMO   CB   a   PMR 
 
     Tyto řádky jsou určené široké  veřejnosti , zajímající se o pásmo  CB
     a  pásmo  PMR . Co to vlastně je ta  zkratka  CB ? Je to od anglického
     slova CITIZEN  BAND,tedy zjednodušeně přeloženo - občanské pásmo.
     Toto pásmo je v oblasti  27 MHz , tedy základních 40 kanálů , později
     a v současné době rozšířené na 80 kanálů. Na toto  pásmo v současné
     době  nepotřebujete  žádné  povolení , pouze je  zapotřebí  dodržovat 
     určitá pravidla,daná zákonem , viz. podrobněji Telekomunikační úřad
     dále dodržovat pravidla slušného chování na pásmu. To vše se dozvíte
     na  mnoha  stránkách v internetové síti , kde  je vše  o tomto  pásmu
     řádně popsáno a vysvětleno.Jaké to má  výhody ?? Především , kdo má
     zájem  o  radiotechniku  a vysílání  tak má nejsnadnější a nejrychlejší
     možnost si toto v praxi vyzkoušet. Dále to má především další výhodu
     v tom , že   máte  možnost  komunikovat se  svými blízkými , rodinou
     a kamarády na dálku a nic Vás to nestojí . Pouze co se týká  počáteční
     investice , tzn. zakoupení radiostanice , antény a zdroje pro napájení.
     Pokud  si zakoupíte  ruční radiostanici , můžete s tím  okamžitě  začít.
     Radiostanice na pásmo CB se velmi  osvědčily  zejména u  starých lidí ,
     kteří žijí např. na  samotách  někde v horách. Jejich  blízcí a  příbuzní
     mají s nimi neustálý kontakt a v případě nějaké pomoci mají tito lidé,
     kteří jsou již méně pohybliví snadnou možnost se někoho dovolat. Na
     mnoha  místech  České  republiky  je  pásmo CB , zejména  kanál č. 9
     monitorován  záchrannou  službou , takže  v  případě nutnosti si takto
     přivolají rychlou pomoc. Někdo však bude oponovat a řekne na co další
     krám do baráku , když dnes máme mobilní telefony. Ano  to  je pravda
     ale  ze  zkušenosti vím a ví to většina  z nás , že  právě u starších  lidí
     je někdy  velký problém s  obsluhou mobilních telefonů a právě v tomto
     případě  je  radiostanice  a její  obsluha  snadnější a dostupnější. Tito 
     staří a osamělí  lidé  jsou také  vděční  za  to , že  si  mohou na pásmu
     popovídat  s blízkými a kamarády. Jistě mi dáte  za pravdu  , že dlouhé
     povídání  přes mobilní telefon  by bylo velmi  drahé  a to si většina  lidí
     v důchodovém věku nemůže  ani  dovolit.
     Já jsem  již  po mnoho let  radioamatérem ale mám mnoho přátel  také
     na pásmu  CB. Většinou , když jezdím po dálnici  D1, tak používám více 
     CB radiostanici,kterou mám naladěnou na kanál  číslo 10 a mám během 
     jízdy  aktuální  přehled  o tom  co  se na úseku u nás tak frekventované
     dálnice D1 děje. Např. kde je nehoda , kde je zácpa atd. Potom můžete
     snadno  předejít  dlouhému a nepříjemnému  čekání  v sevření dlouhých
     kolon vozidel.Zvolíte nejbližší exit  před  zácpou a využijete jinou trasu
     mimo  dálnici. Většina dálkových  řidičů  kamiónů  používá  zabudované
     CB  radiostanice ve vozidlech a mají  kanál  číslo 10 na poslechu a sami
     ve vlastním zájmu získávají nejlepší přehled o dopravní situaci.
     Je velká škoda , že v poslední době je velmi málo zájemců o vysílání na
     CB pásmu nebo na AMA pásmu. Velký vliv na to má současná doba, tedy
     doba mobilních telefonů internetu , kdy většina z nás využívá těchto
     moderních služeb. Je  to v pořádku  má to vše úžasné  výhody , že  jsme 
     dostupní na mobilu.Internet je úžasným zdrojem informací a komunikace
     ale vraťme se k mobilním operátorům. Na jedné textovce mají operátoři
     marže řádově několika  stovek  procent. Je to  největší  zlodějna , když
     se  nad tím zamyslíte a vezmete tužku do ruky a  budete  trochu  počítat
     a zamyslíte se nad poměrem  mezi množstvím  přenesených dat  a cenou
     odeslané  SMS - ky , tak opravdu jsou to neuvěřitelné zisky !!!!!!! Přesto 
     většina z nás to ochotně platí plnou cenou . A to  jsou  další služby  jako
     jsou  MMS-ky , internet  přes mobil atd. Zejména dnešní mladá generace
     těchto  služeb  v max. míře využívá , ano je to pro ně lákavé a zajímavé. 
     Cena za tyto služby je až to poslední , poněvadž většina rodičů  jim na
     to přispěje.Nejvíce např.mne může rozhodit ,když zavoláte na mobilního
     operátora a po několika číselných volbách se dostanete na číslo , kde by
     se Vám  měl ozvat  operátor  živě a místo toho slyšíte :  "  Litujeme ale
     všichni  naši  operátoři  jsou  zaneprázdněni  , čekejte , prosím " 
     Vy  nakonec  čekáte  5 minut , 10 minut , někdy i déle  no , ale většinou
     Vaší  trpělivost překoná rozhodnutí  rozhovor  neúspěšně  ukončit. 
     Představte si ten ohromný aparát zaměstnanců mobilního operátora a oni
     na Vás nemají čas. Všichni jsou zaneprázdněni.Možná , že v tu chvíli volá
     více lidí ,je to možné ale bývá to téměř pravidlem.Další taková věc,která
     mi vadí ale jsem přesvědčen , že mnohým z Vás je  HLASOVÁ  SCHRÁNKA
     u mobilních  operátorů. Hlasová schránka je  přímo  aktivována mobilním 
     operátorem. Proč  nenechají  rozhodnutí na aktivaci hlasové schránky  na
     Vás , tedy zákazníkovi ??  Víte co mají  za  zisky jenom  za  to , že  voláte
     někomu kdo má aktivovanou schránku a jenom za to , že se Vám v mobilu
     ozve : " DOVOLALI JSTE SE DO  HLASOVÉ  SCHRÁNKY ........... " tak jim 
     pořádně zaplatíte a to nedobrovolně. Většina starších lidí,kteří tuto službu 
     nepožadují , tak ani nevědí , že jí mají aktivovanou a dokonce si ani neví
     rady s tím jak tuto službu deaktivovat. Ale je to nebolí, bolí to Vás , kteří
     těmto lidem voláte a potom si řeknete , no Já tam volat nebudu , protože
     oni Ti starší lidé to třeba neslyší no a Vám se  ozve hlasová schránka a už
     platíte. A  toto  právě  mobilní  operátor  využívá  pro  své značné  zisky.
     To je skutečně nehorázné a sprosté  !!!!!!! Bohužel je to tak  jen plaťte.
     Trošku  jsem odbočil  od daného  tématu ale má to  souvislost s tím , jak    
     ušetřit  za provoz  mobilních telefonů tím , že  si  pořídíte CB  radiostanici
     případně  PMR  radiostanici. O PMR  pásmu a jeho využití  se zmíním dále.
 
     Dalším takovým velmi rozšířeným  pásmem  u  veřejnosti  je  PMR pásmo .
     Co to je  PMR  pásmo si asi kladete otázku. PMR  pásmo  je opět  zkratka
     anglického významu :  "  PERSONAL   MOBILE   RADIO  " tedy přeloženo do
     češtiny : Osobní  mobil rádio .Zkratka  PMR  je používána  v  celé Evropě.
     V Americe tomuto pásmu říkají :  FRS ,  Family  Radio  Service.  Význam
     zkratky určitě již nemusím překládat a každý ví o co jde. Vraťme  se tedy
     ke zkratce po našem a to je  PMR.Opět předpokládám , že tyto řádky čtou
     úplní  začátečníci , kteří se  začínají o PMR  pásmo  zajímat . Všude okolo
     nás se  objevují  malé ruční radiostanice , které  používají dokonce i děti 
     a  komunikují  se spolužáky a  kamarády. To jsou  právě ty  radiostanice ,
     které pracují v pásmu 446 MHz ,tj. vlnová délka  67 cm . V tomto pásmu
     je celkem 8 kanálů ,které můžete opět bez povolení využít pro komunikaci.
     Samozřejmě všechno má svá pravidla viz. ČTÚ ( Český  telekomunikační
     úřad ) , kde se dozvíte za jakých podmínek lze toto pásmo využívat.Z těch
     základních  podmínek je  dodržování slušnosti na  pásmu , omezení výkonu
     na 0,5 W ale to je dáno konstrukcí každé koupené a schválené radiostanice
     pro provoz v našich podmínkách tedy na území České republiky. Tyto radio
     stanice ruční ,vejdou se do dlaně ,lidově jim říkáme ručky jsou také svým
     způsobem  omezené pouze  na krátkou a pevnou anténu , která je součástí 
     každé zakoupené ručky.Po zakoupení jí můžete po vložení tužkových článků
     okamžitě používat . Radiostanice  PMR jsou  oblíbené zejména  u  mládeže
     mezi  sportovci a turisty . Můžete  je používat i  při jízdě  na kole  , pokud
     použijete  Hands free , tzn. mikrofon a sluchátko , zavěšené u hlavy , tak
     aby jste se mohli plně věnovat řízení. Ručku máte v kapse nebo za tričkem
     kabelem je vedené k hlavě sluchátko a mikrofon k ústům. Klíčování stanice
     se nastaví na automatické ,tzn. že při promluvení do mikrofonu se automa-
     ticky stanička zaklíčuje , tzv.  VOX  " a Vy můžete pohodlně během  jízdy
     komunikovat např.s kamarádem či kamarádkou ,kteří jsou  několik metrů
     od Vás dále.Jak vidíte je to praktické a hlavně  Vás to nic nestojí. Pouze to
     že si staničku tedy  ručku  zakoupíte dnes běžně v obchodě s elektronikou.
     Nejčastějším dotazem na toto téma je otázka :Jak daleko se dovolám  ??? 
     Odpověď je jasně daná. Poněvadž se jedná už o poměrně vysoký kmitočet
     446 MHz ,jehož délka vlny  je cca. 67 cm ,chová se šíření těchto vln téměř 
     podobně jako světlo , tzn. že každá překážka a vzhledem k danému výkonu
     0,5 W , značně tlumí  přenos. Proto  ve městech , kde  je značná  zástavba
     může být dosah  od 1 km až do 3 km. Někdy i více až třeba do 5 km ,záleží
     na překážkách v daném směru kam volám protistanici. Poněvadž i v tomto
     pásmu se konají různé závody a soutěže nadšenců ,kteří vyjíždějí na kopce
     aby byli co nejvýše , tak  je vyzkoušeno , že i s  takto malým a  omezeným
     výkonem se dá dělat  spojení z  kopce na kopec  až 50 km dokonce i 80 km.
     Pokud není na trase mezi stanicemi překážka , tak je dosah  překvapující.
     Tak to je úvodem zatím vše. Budu tuto stránku postupně rozšiřovat a níže
     uvádím odkazy  na některé velmi hodnotné a  poučné  stránky , týkající se
     daného  tématu , tedy  pásmo  CB a  PMR.
 
     Jedna z velmi hodnotných stránek s tématikou  CB a PMR je CB KLUB ČL
 
      CB  KLUB  ČESKÁ  LÍPA     Jedny z nejhodnotnějších stránek o CB a PMR
                                                        Doporučuji prohlednout podrobně   
 
      www.cbpmr.cz             velmi užitečné stránky pro uživatele pásma CB
                                          a  PMR , správcem webu je Jerry  Nové Město
 
     www.cbradio.cz/           ...  CB  Radio vše o CB a PMR zajímavé stránky
 
     https://www.conrad.cz/radiostanice-pmr.c0715021  ...  PMR  vysílačky
    .                          
 
    Radiostanice  PMR   ..... zde získáte velký přehled o radiostanicích  PMR 
 
 
    www.cbmonitor.cz/  ... ..  velmi  zajímavé  stránky o CB  a  PMR  pásmu
 
  President Electronics Ostrava  .Jeden z významných prodejců radiostanic
                                                    PRESIDENT, STABO  a dalších.  Na  těchto
                                                    stránkách najdete základy pro vysílání na
                                                    pásmu CB a další užitečné rady.
 
    www.nakanale.cz/     stránky  s  tématikou  CB , setkání atd....  
 
 
 
   
    To je jen několik odkazů ale za to velmi hodnotných. Najdete  na internetu
    podobných odkazů daleko více.
    Tak ať se Vám daří a vstupte i do našich řad.Kromě vysílání trávíme krásné
    chvíle na kopcích , spíme ve stanech , v karavanech  na chatkách a ještě si
    vychutnáváme  krásy  naší přírody. Stojí to opravdu za to.   
 
 
      radarovo-kolecko.jpg      cb-pmr.jpg
 
 
     pasmo--pmr.jpg
 
 
                                                   www.cbradio.cz
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Statistiky

Online: 2
Celkem: 79134
Měsíc: 6306
Den: 150