Jdi na obsah Jdi na menu
 


Radiotechnika

 

 
     RADIOTECHNIKA   VŠEOBECNĚ
 
   Pojem RADIOTECHNIKA je pro všechny  velmi blízký , zejména v současné,
   moderní době , kdy jsme doslova obklopeni  bohatým  spektrem  kmitočtů
   jako je příjem rozhlasu , televize , bezdrátová  internetová  síť  a  hlavně
   používání mobilních telefonů. Mobilní telefon byl ještě do nedávna  velkou
   neznámou a už  bychom si v současné  době  nedokázali  představit  život
   bez  mobilního  telefonu  či internetu . RADIOTECHNIKA  je  pojem , který
   skloňujeme ve všech pádech.Naše atmosféra je doslova nasycená značným
   spektrem kmitočtů , které si nedovedeme ani představit. Tzv. bezdrátový
   provoz je dnes využíván v domácnostech ,v průmyslu pro přenos datových
   informací , dálkové ovládání průmyslových systémů ,  zařízení apod.
   V současné  době je běžné  ovládat složitá zařízení  a  stroje  dálkově tedy
   radiovým přenosem na značné dálky např. využitím  internetové  sítě nebo
   jiných sítí přes satelity apod.Když se podíváme na historii RADIOTECHNIKY
   vždy se stávala středem  zájmu. Tehdy poslech velmi vzdálených stanic na
   krátkých vlnách , začátky televizního vysílání , dálkové  sportovní  přenosy
   přes družice to  bylo něco opravdu úžasného. I mezi radioamatéry  a tehdy
   i posluchači bylo mnoho takových , kteří  napomohli  k záchraně  tonoucích
   námořních lodí apod. I ve válce  sehráli  důležitou  roli  radioamatéři  nebo
   posluchači.
   Postavit si první krystalku nebo první přijímač s elektronkami , to byl  sen
   každého  vážného  zájemce  o  Radiotechniku . V  dřívějších  dobách , bylo
   vydáno  několik  příruček  pro kursy  RADIOTECHNIKY nebo  knih na stavbu
   různých přijímačů s elektronkami  a  později i s tranzistory. Radiotechnika
   jde rychlým tempem kupředu . Mnoho nových  prvků jako jsou integrované
   obvody , mikroprocesory atd. vstoupily  téměr nezbytně do  našeho  života.
   Moderní  průmysl a domácnost si bez  elektroniky a tím i  radiotechniky  už
   nedokážeme představit.
 
   Chtěl bych zde jmenovat alespoň zlomek  vydané knižní  literatury na  téma
   RADIOTECHNIKA. Níže  uvedu knihy , kterých si velmi vážím , poněvadž mi
   pomohly vniknout do tajů radiotechniky. Jsou to knihy od autorů :  
 
   " RADIOTECHNIKA V TEORII A PRAXI "                   autor   Jiří   Trůneček  
 
   " POZNÁVÁME   RADIOTECHNIKU "                          autor   Jiří   Maurenc
 
   " AMATÉRSKÁ RADIOTECHNIKA A ELEKTRONIKA "  autor Josef Daneš a kol. 
 
   " ANTÉNY PRO PŘÍJEM ROZHLASU A TELEVIZE"            autor  Milan  Český 
 
   " ANTÉNY PRO PŘÍJEM TELEVIZE "                            autor  Tomáš  Český  
 
   " OTÁZKY A ODPOVEDE ZO ZÁKLADOV RÁDIOTECHNIKY "   Hubert Meluzin   
 
 
  
 
     Velmi podrobně se o Radiotechnice a vše co s tím souvisí , např. začátky
     vysílání  u  nás , bloková  schémata   Superreakčních  přijímačů ,  dále
     Superhetů ,  Demodulátorů ,  různých  druhů  modulace šíření  vln a 
     mnoho dalších zajímavých informací najdete na stránkách : 
   
                                        RADIA
                                   
 
                                         VOJENSKÁ  SLUŽBA 
   
       
                      FOTOGALERIE  HISTORICKÉ   RADIOTECHNIKY
 
                    RADIOTECHNIKA    VYROBENÁ   DO   ROKU   1990
 
                           HISTORICKÁ  RADIOTECHNIKA  TESLA  
 
 
                                 Elektronkový  AM  přijímač
 
 
        sireni-20vln-20red.jpg
 
 
          SLOŽENÍ   ATMOSFÉRY   PODLE   JEDNOTLIVÝCH  VRSTEV
 
 sloeni-20atmosfery-20red.jpg 
  
 
   Nechci zde poučovat  amatéry a  zdatné  Síbíčkáře ale tyto řádky jsou určené
   pro nové zájemce o radiotechniku a kdo ví ,třeba i pro budoucí radioamatéry.
   To největší kouzlo velmi vzdáleného přijmu stanic hlavně  na krátkých vlnách
   je dáno odrazem  od různých  vrstev ionosféry v  určitou  denní či noční dobu.
   Země je obklopena  všeobecně tak zvanou  atmosférou. Ta  není samozřejmě
   homogenní a proto se  skládá z  určitých výše vyobrazených vrstev.Především
   SLUNCE jako zdroj tepelné a světelné energie ale také i různých druhů záření.
   Určitý  vliv má  také záření  hvězd a  kosmické záření . Určitě  zde nebudeme
   rozebírat  základy fyziky a elektrochemie , tedy co to je ionizace ,dále způsob
   uvolnění elektronů atd. To  je samostatná kapitola  rozsáhlých teorií a  praxe.
   Ionizací  vzniká tedy  nad zemským  povrchem  ionosféra , která se dělí  dále
   na  několik  základních vrstev  viz.obrázek.
   Vrstva  D vzniká ve výškách 50 až 100 km nad zemí.K její maximálni ionizaci
   dochází   kolem  poledne , kdy je sluníčko v plném svitu .Tato  vrstva  nejlépe 
   odráží dlouhé vlny. Z toho vyplývá , že např. pásmo 3,5 MHz je použitelné jen
   pro kratší vzdálenosti. Převážná část dne je značně rušena. Po západu slunce
   tato vrstva rychle mizí.
   Vrstva E  ovlivňuje šíření dlouhých a středních vln.Je převážně denní vrstvou
   a v nočních hodinách slábne.Tlumí šíření v pásmech 1,8 a 3,5 MHz.Kratší vlny
   pronikají  touto vrstvou snadno .Vrstva  vzniká ve výškách  cca 90 až 130 km.
   Sporadická vrstva Es , vzniká  ze silně ionizovaných  plošných  mraků , které
   mají  rozlohu  až 100 km ve výšce  90 až 140 km , tzn. v oblasti ionosférické
   vrstvy E. Tato vrstva se vyskytuje nejvíce od května do srpna a to nejvíce za
   nejdelších dnů  v letních měsících.
   Vrstva F má hlavní význam na šíření krátkých vln dále KV na velké vzdálenosti.
   Za bílého dne se vlivem  ultrafialového  záření v  letních měsících  dělí  na dvě
   vrstvy a to  F1 a F2 .Vyšší vrstva F2 má největší význam ,která je maximálně
   ionizovaná ,což umožňuje dokonalé odrazy ,hlavně ve večerních hodinách ,kdy
   máme možnost udělat velmi vzdálené spojení tedy DX.Tyto vrstvy se vyskytují
   ve výškách  140 až 250 , případně až 250 km.
  
   Druhy šíření rádiových vln a způsob a vlivy na šíření tzv.Přízemní vlny,způsob
   příjmu na jednotlivých pásmech atd. najdete velmi podrobně na webu ELNIKA
 
 
 
 Statistiky

Online: 9
Celkem: 71274
Měsíc: 8324
Den: 280